DALAKÇI GENÇLİK Dalakçı Sözlüğü

09.11.12

Bu Dalakçılılara özgü sözlüğün hazırlanmasında destek olan Deniz Şahinoğlu ve H. Mehmet Erbaş'a teşekkürü borç biliriz.
Anasayfa
Yukarı
Resimler
Tarihçe
Cografya
Şehitlerimiz
Düğünlerimiz
Beddualarımız
Değimlerimiz
Temennilerimiz
Eğlence/Oyunlar
Biliyormuydunuz
Yemeklerimiz
Dalakçı Sözlüğü
Mail listesi
Çocuk Bahçesi
Yol için Bağış
Dalakçı Gazetesi
Sülaleler
Soy ismleri
Kırşehir Tarihi

 

 

Bize özgü Terimler

Acer Yeni
Alamaç Aniden alevlenme
Aspap Giyisi / Elbise
Baş bağlamak Evlendirmek
Beraaah İmkansızı gerçekleştirme sonrası Hayret
Bııırrrr (Bıı) Hayret
Bıldır Geçen yıl
Böön Bu gün
Böör yan taraf
Buymak üşümek, Donmak
Ca Oturulan oda içerisindeki akıntı yeri
Çalma Kibrit
Canavar Açıkgöz, Kurt
Carmalak Etin yüzeyindeki zar
Çene çatmak Dedikodu, İçekliksiz sohbet
Çeten Saman taşımak için At arabası üzerine kurulan düzen
Cılga Küçük baş hayvanın dağ eteğine açtığı yol / Patika
cığlamak nemlenmek
Cılk Kuluçka dönemindeki yumurta
Ciddani Küçücük
Çimmek Yıkanmak, Yüzmek
Çörten Yağmur / Kar sularının çatıdan temele akmasını engelleyen oluk
Çelan Çatı kenarı
Çeltek yardımcı çoban
Çonapa Beceriksiz
Çöreklenmek Davetsiz sofraya oturmak
Dağlar memet ali çağırdı Çok zor gerçekleşti
Dam Çatı, Tavan, Ev
Dışlık Huzur / Rahat
Eooovvv Seslenme, Çağırma
Eşim Arkadaşım (Türkçe deki olağan anlamı da kullanılır)
Eşşik Kapının aşağı kısmı
Evraaç Yufka ekmek pişirirken kullanılan çubuk
Gün Güneş, (Türkçe deki olağan anlamı da kullanılır)
Hıççırık olmak Olağandan çok yorulmak
Hınç Öç
İçlik Atlet vs. (İç çamaşırı)
İdeşik Kavga, Döğüş, Laf sataştırma
İşlik Gömlek
Kayıt etmek Hazırlamak (Tandırı kayıtlamak, Kayıt damı vs.)
Kertik Agaç çubuk üzerine yapılan işaret ( ölçü birimi)
Keşşik İmece
Kıran Salgın (hastalıklar için kullanılır)
kirtik sabunun küçüğü
Külek Ekmek konulan büyük tencere ( kap )
Küsküç Peynir doldurmaya yarayan kalınca çubuk
Kuşluk Akşam üzeri
Lallanmak alay etmek
Lamtı Sapı kırılmış bıçak ( sadece Demir)
Malamat Perişan
Maplak Ateş küreği
Marraat Sus, Ne var, Çeneni kapat
Navraksız Çirkin
Oluk Su akan boru veya yarım boru
Palayımak Kant çırparak gitmek, Kaçmak, Dağılarak Panikliyerek gitmek
Post olmak Yorulmak
Selkem Büyük çuval
Sıkıştırmak Korkutmak (Türkçe deki olağan anlamı da kullanılır)
Sındı Makas
Şir Kalın üzüm suyu - Pekmezin ön aşaması
Şirfitlenmek Kirlenmek
Şirhane Üzüm suyunun ezilerek çıkartıldığı yer. (Üstü kapalı 3 duvarlı yapı) 
Şişmek Boşa çıkmak, Övünmek (Türkçe deki olağan anlamı da kullanılır)
Şitil Ağaç kökü
Soyka Geriye kalan, Miras
Tat Ahmetin zırıığı gibi Gereksiz üzülüp gözleri dolmak
Türemek Çoğalmak
ura Hamur açılırken kullanılan un
Ülemek Uc uca eklemek , Yapıştırmak
Yaban El, uzak
Yazı Dağ, Hayvanların otlandıkları yer
zıllamak Beceriksizlik sonrası vazgeçmek
Zırık Erkek eşek

Anasayfa | Resimler | Tarihçe | Cografya | Şehitlerimiz | Düğünlerimiz | Beddualarımız | Değimlerimiz | Temennilerimiz | Eğlence/Oyunlar | Biliyormuydunuz | Yemeklerimiz | Dalakçı Sözlüğü | Mail listesi | Çocuk Bahçesi | Yol için Bağış | Dalakçı Gazetesi | Sülaleler | Soy ismleri | Kırşehir Tarihi

Yenilik: 22.04.11