DALAKÇI GENÇLİK

Hem Çalıyorlar

23.04.11

Anasayfa
Yukarı

Köyümüz Dalakçı Gazetesi yazarlarından makaleler

Hacı Ercan

Yurt dışında işçi

HEM ÇALIYORLAR

HEM SÖVÜYORLAR

 

Bizler demokrasiyi, insan haklarını, adaleti, insanca, hakça bir düzeni savunuyoruz.

Bizler demokratik laik cumhuriyet ve hukuk devletinden yanayız.

Bizler insanların özellikle din ve inanç gibi kutsal duyguları kullanılarak ve yalanlarla kandırılarak her türlü kazanç sağlanmasına karşıyız.

Bizler kadın ve erkek eşitliğinden yanayız. Irk, din, dil, inanç ayrımcılığına karşıyız. Bütün insanların eşit doğduğuna, yaşamları boyunca da bütün haklardan eşitce yararlanması gerektiğine inanırız.

Bizler aç, işsiz kalmasın, her fert evine ekmek götürebilsin, sağlık ve eğtim kurumlarından eşitce yararlanabilsin istiyoruz.

Ama onlar !

Solculuğumuzu çaldılar.

Demokratlığımızı çaldılar.

Atatürkçü’lüğümüzü çaldılar.

Düşüncelerimizi kendilerine slogan yaptılar, ”Her şey Türkiye için dediler” söylemlerimizi çalıp iktidar oldular...

Ve sonra, ABD ve AB’nin kuyruğuna yapışıp Cumhuriyet döneminin millete ait olan bütün birikimlerini global kapitalizme, yabancı sermayeye peşkeş çektiler.

Babalar gibi sattılar...!

Kendi yandaş ve emperyalizmin yerli işbirlikçilerini bir gecede zengin ettiler.

İnanç sömürücülüğü yapıp, insanları Allah ile kandırıp köşeyi döndüler.

Bu da yetmedi.

Ellerindeki sermayeyi ve gücü kullanarak, yandaş basın ve yayınlarını da yanlarına alıp bize vatan haini, darbeci deyip sövdüler.

Aydın, sanatçı, işçi, gazeteci, asker hatta iş adamı, toplumun saygın kişilerinin bir gece ansızın evlerinin basılarak göz altına alınmasına, bir yılı aşkın süredir haklarındaki suçlamaları bile bilmeden hapiste tutulmalarına, ceza evine sağlam girip ölüm halinde çıkmalarına ses çıkarmadılar.

Halktan gelen tepkilere karşı her fırsatta güvenlik güçlerinin acımasızca coplamasına, tazyikli su ve biber gazı sıkmasına seslerini çıkarmadılar.

Irak’da, Afganistan’da milyonlarca Müslüman çoluk, çocuk, kadın erkek öldürülürken, başta ABD olmak üzere emperyalist ülkeler resmen işgal etmişken ve başta petrol olmak üzere bütün kaynaklarına el koymuşken hiç seslerini çıkarmadılar.

Peki neden ?

Neden vatan severleri yıldırma politikası yürütüyorlar ?

Çünkü biz sermayeden yana değil, işçi ve emekçiden yanayız.

Çünkü biz global sömürüye, AB’nin her dediğinin yapılmasına karşıyız.

Çünkü biz milli varlıklarımızın yabancı sermaye ve onların yerli işbirlikçilerine satılmasına karşıyız.

Çünkü biz Ortadoğu ve Avrasya’da ABD ve işbirlikçilerinin emperyalist politikalarına, her türlü sömürüsüne karşıyız.

Çünkü biz kalbinde hiç bir art niyet olmayan dindar, inançlı insanların din gibi kutsal değerleri kullanılarak kandırılmalarına karşıyız.

Çünkü biz demokratik laik cumhuriyete, Atatürk devrimlerine sahip çıkıyoruz.

Çünkü biz teokratik devlet yapılanmasına karşıyız.

En büyük suç...!

Anasayfa

Stand: 22.04.11